Forma virida

Za zeleni preboj Slovenije – aktualna kampanja skupnosti Tretji člen

Slovenska Vlada hiti s pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020, ki bo poleg smeri razvoja naše države določil tudi način porabe več milijard evrov iz evropskih skladov. Dobro zastavljen dokument bi moral pokazati pot iz krize, ki nas bo vrnila v družbeno in okoljsko ravnotežje. Preko 5000 podpisnikov (tudi čez 100 organizacij in podjetij) je podprlo poziv Vladi za vključitev programov zelenega razvojnega preboja v Strategijo razvoja Slovenije 2014–2020:

S podpisom podprite pobudo na Tretjiclen.si za cilje:

Promoting sustainability in the economic, social and environmental area of life and work.  Forma virida on Facebook

A model of sustainable development appears to be a
globally acceptable developmental alternative, treating the world economy as merely one of
the planetary ecosystem components. The Slovene economy will also have to adjust to the
limits of the environment since it is excessively wasting raw materials.”

D. Plut in ENVIRONMENTAL GLOBALIZATION, WORLD ECONOMY AND SLOVENIA

Advertisements
%d bloggers like this: